Na czym polegają zajęcia rewalidacyjne?

pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych

Zajęcia rewalidacyjne to te, które oferowane są w ramach terapii różnego rodzaju zaburzeń dzieci. W tym przypadku nie mówi się o nauce, ale raczej usprawnianiu umiejętności, wiedzy, kompetencji ucznia. Chodzi głównie o niwelowanie zaburzeń w spektrum licznych niepełnosprawności. Stawia się na aspekty wzmacniające odpowiednie cechy.

Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się w grupie albo indywidualnie i zawsze prowadzone są przez pedagogów specjalnych. W ramach takich lekcji przydają się dedykowane pomoce dydaktyczne do zajęć rewalidacyjnych, chociaż należy mieć na uwadze, że każda terapia niwelująca zaburzenia motoryczne czy intelektualne małego ucznia musi być dobierana indywidualnie. Tylko wtedy można uzyskać zamierzone efekty.

W ramach rehabilitacji z zastosowaniem zajęć rewalidacyjnych stawia się na metody, sposoby i techniki typowe dla ćwiczeń z zastosowaniem terapii integracji sensorycznej, metody tzw. dobrego startu, terapii zabawą, edukacji matematycznej, metody ruchu rozwijającego, muzykoterapii, metody Marii Montessori, arteterapii, bajkoterapii czy dramy. Jak widać, możliwości jest wiele, a zajęcia rewalidacyjne muszą być nie tylko dopasowane indywidualnie, ale odbywać się regularnie i w długim okresie. Tylko wtedy pozwolą uzyskać oczekiwane efekty. Im szybciej zostaną zdiagnozowane zaburzenia określonego typu, tym szybciej może rozpocząć się terapia zajęciami rewalidacyjnymi, których efekty będą rzeczywiście optymalne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *