Co to jest mediacja sądowa?

prawnik Olsztyn

Mediacja sądowa podejmowana może być już na etapie postępowania. Z wnioskiem o mediacje może wystąpić jedna ze stron sprawy albo sam sędzia. Ta ma doprowadzić przede wszystkim do ugody pomiędzy stronami, dzięki czemu sędzia nie musi wydawać werdyktu, a jedynie zatwierdzić warunki porozumienia.

Warto wiedzieć, że mediacja sądowa musi zostać przeprowadzona za zgodą stron postępowania. Jeśli jedna z nich nie godzi się na takie rozwiązanie, jej prowadzenie nie ma zupełnie sensu, bo do porozumienia z całą pewnością nie dojdzie.

Postępowanie mediacyjne przeprowadza bezstronny mediator. Udział w nich biorą strony, których sprawa sądowa dotyczy, jeśli jest na to zgoda, udział może wziąć też prawnik. Olsztyn, Warszawa czy Poznań dysponuje kancelariami, w których pracują adwokaci wyspecjalizowani w tym zakresie. Zdarza się przecież, że zwaśnione strony reprezentuje adwokat i to on jest w stanie wynegocjować korzystniejsze warunki. Wiadomo jednak, że zawsze trzeba pójść na kompromis, ale również ugoda może mieć pozytywny finał sprawy. W niejednym przypadku z całą pewnością kończy się lepiej niż sprawę miałby rozstrzygać sędzia.

Mediacja sądowa dotyczy zazwyczaj sporów o podłożu finansowym. Może być zasądzona w postępowaniach o podział majątku, podział spadku czy spłatę długu. Mediacja może przynieść pozytywny efekt w sprawach rozwodowych czy tych dotyczących podziału opieki nad dziećmi.

W każdym przypadku warto korzystać z możliwości mediacji, bez względu na to, czy jesteśmy poszkodowaną stroną postępowania, czy jednak jesteśmy na wygranej pozycji. Dojście do porozumienia bez konieczności zdawania się na werdykt sędziego, zawsze ma korzystniejszy efekt.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *